Çocuklarımızın tüm gelişim alanlarını(psikomotor,bilişsel,sosyal-duygusal,dil ve özbakım)destekleyecek uygun eğitim programı ve kendilerini rahat ifade edebilecekleri eğitim ortamı hazırlanır. Eğitim etkinlikleri çocukların yaşları, gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve ilgi alanları dikkate alınarak düzenlenir.

 

Eğitim programımız; Yeteneklerini geliştirme, paylaşma, problem çözme, yardımlaşma; sorumluluk alma ,hakkını savunma, başkalarının haklarına saygı gösterme, dayanışma duygularını geliştirecek şekilde düzenlenir.

 

Yaparak-yaşayarak öğrenme, soru-cevap, gösterim, uygulama, inceleme, neden-sonuç

 

ilişkileri kurma metodları uygulanır.

 

Copyright © 2015 BMS Yazılım.All Rights Reserved.