Her çocuk, en az bir yetişkine duyulan saygı kadar saygı görmeyi hak eder. Bütün duyguları ile, hissettikleri ile, olduğu gibi kabullenilmeyi bekler.

 

Bir korkusundan dolayı küçük düşürülmek, bir heyecanını yaşadığı için azarlanmak, merak ettiklerinden dolayı hafife alınmak, karakter gelişimine inen darbelerden ibarettir.

 

Okulumuzda uyguladığımız eğitim ile hedefimiz, çocuklarımızın karakter gelişimi için uygun bir zemin hazırlayarak, güven içinde kendilerini ortaya koymalarına, içlerinden geleni sergilemelerine yardımcı olmaktır.

 

           “DİLRUBA ANAOKULLARI” eğitim açısından çağdaş ve ilerici bir yaklaşım hedefleyerek, yaşamda bilinmesi gereken her şeyin öğrenilebileceği, eğitimde çocuğu ve bir bütün olarak çocuğun gelişimini merkez alan bir yöntem olan “Montessori Eğitim Sistemini, Çoklu Zeka Kuramını ve Gems Yöntemini ele alarak bu kuramları uzmanlarında desteğiyle bir araya getirerek eklektik bir anlayış oluşturmuş ve bu anlayışı temel almıştır.

 

            Bu sistemde çocukların en önemli becerinin kendi kapasite ve yeteneklerini geliştirmek olduğunu kavramaları hedeflenir.

 

Bu amaçla gelişimlerine yönelik çok sayıda araç gerecin bulunduğu; zihinsel, fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak gelişebilecekleri; dikkatli biçimde düzenlenmiş bir çevrede özgürlükleri ve yaratıcılıkları desteklenir.

 

            Maria Montessori’nin de vurguladığı gibi, çocukların kendi öğrenme becerileri ile edindikleri, bizim öğrettiklerimizden çok daha fazladır.

 

Bu yüzden bir şeyleri “öğretmeye” çalışmaktansa, çocuklarımızın “kendilerinin öğrenmesi” için ortam hazırlamayı tercih ediyoruz….

 

Copyright © 2015 BMS Yazılım.All Rights Reserved.